Prepius

Оприлюднено проект кодексу україни про процедури банкрутства

До Верховної Ради України внесено проект Кодексу України про процедури банкрутства №8060. Розробниками виступили 26 народних депутатів України на чолі Андрієм Іванчуком і Русланом Сидоровичем. Текст проекту доступний на сайті парламенту.

Документ складається з 155 статей і двох книг. Передбачається, що даний Кодекс набирає чинності через три місяці з дня його офіційного опублікування. З моменту вступу в силу Кодексу втрачає силу Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Як зазначено в статті 1, сторонами у справі про банкрутство виступають конкурсні кредитори (представник комітету кредиторів), забезпечені кредитори, боржник (банкрут).

У проекті більш детально, ніж в чинному Законі про банкрутство, прописані процедури санації і реструктуризації. Реструктуризація боргів боржника визначається як судова процедура у справі про банкрутство фізичної особи, що застосовується з метою відновлення платоспроможності боржника шляхом зміни способу та порядку виконання його зобов'язань за планом реструктуризації боргів боржника. Згідно зі статтею 3, державний орган з питань банкрутства встановлює приблизну форму плану санації, реструктуризації.

Відповідно до статті 6, в плані санації визначаються:

- розміри, порядок і строки погашення вимог кредиторів, що беруть участь в санації,

- заходи по виконанню плану санації та нагляду за виконанням плану санації;

- обсяг повноважень керуючого санацією (в разі його призначення).

Планом санації можуть бути передбачені поділ кредиторів, які беруть участь в санації, на категорії залежно від виду вимог і наявності (відсутності) забезпечення вимог таких кредиторів, різні умови задоволення вимог для кредиторів різних категорій заходи щодо отримання позик або кредитів та ін. умови.

За результатами виконання плану санації боржник або керуючий санацією (в разі його призначення) подає до господарського суду заяву про затвердження звіту про виконання плану санації, до якого додається:

- звіт про виконання плану санації;

- докази направлення копії заяви і звіту кредиторам, які беруть участь в санації, інвесторам і боржнику (якщо заяву подано керуючим санацією).

Господарський суд повинен розглянути заяву про затвердження звіту про виконання плану санації протягом десяти днів з дня надходження. Постанова про призначення судового засідання для розгляду зазначеної заяви направляється кредиторам, які беруть участь в санації, інвесторам, боржнику та керуючому санацією.

Про затвердження звіту про виконання плану санації або про відмову в затвердженні зазначеного звіту виноситься постанова господарського суду. Ухвала господарського суду про затвердження звіту про виконання плану санації скасовує всі заходи, прийняті судом.

Відповідно до статті 7, щодо боржника застосовуються такі судові процедури банкрутства:

- розпорядження майном боржника;

- санація (відновлення платоспроможності) боржника;

- ліквідація банкрута.

Таким чином, з переліку судових процедур виключено мирову угоду (хоча вона врегульована в статті 149).

Оскарження процедур не зупиняє провадження у справі про банкрутство (стаття 8).

Частина 2 статті 11 перераховує окремо документи, що додаються до заяви кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство:

- докази сплати судового збору, крім випадків, коли за законом він не підлягає сплаті;

- довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника, якщо заява підписана представником.

Суд відмовляє у відкритті провадження у справі про банкрутство, якщо:

- вимоги кредитора свідчать про наявність спору про право, який підлягає вирішенню в порядку позовного провадження;

- вимоги кредитора (кредиторів) задоволені боржником у повному обсязі до підготовчого засідання суду;

- на момент звернення до суду відсутні безспірні вимоги;

- при наявності підстав залишення заяви без розгляду;

- не покриті витрати по шляхом авансування заявником на депозитний рахунок - нотаріуса винагороди розпоряднику майна в мінімальному розмірі, встановленому Кодексом, за сто шістдесят днів виконання повноважень і відсутні інші джерела покриття цих витрат.

Книга друга врегулює питання, пов'язані з банкрутством фізичної особи. Господарський суд при винесенні ухвали про завершення процедури погашення боргів боржника і припинення провадження у справі про банкрутство приймає рішення про звільнення боржника - фізичної особи від боргів. Протягом п'яти років після визнання фізичної особи банкрутом ця особа повинна вказати даний факт при реєстрації себе фізичною особою - підприємцем. Протягом зазначеного терміну фізичні особи, визнані банкрутом, не можуть займатися незалежною професійною діяльністю, в якості адвокатів, приватних нотаріусів, арбітражних керуючих, приватних виконавців і т.п. (Частина 4 статті 152).

Цивільний кодекс України доповнюється статтею 48-1 «Правові наслідки нездатності фізичної особи виконати свої майнові зобов'язання і погасити борги».


Джерело: Юридична Практика.