Prepius

Автоматизована система виконавчого провадження. Єдиний реєстр боржників

Законом запроваджується функціонування  Автоматизованої системи виконавчого провадження (далі АСВП) та Єдиного реєстру боржників.

Автоматизована система виконавчого провадження - комп’ютерна програма, що забезпечує збирання, зберігання, облік, пошук, узагальнення, надання відомостей про виконавче провадження, формування Єдиного реєстру боржників та захист від несанкціонованого доступу.

Згідно до статті 8 нового Закону України «Про виконавче провадження», положення про який набрали чинності 05.01.2017, реєстрація виконавчих документів, документів виконавчого провадження, фіксування виконавчих дій здійснюється в АСВП, порядок функціонування якої визначається Міністерством юстиції України.

Функціонування АСВП врегульовується Наказом Міністерства юстиції України "Про затвердження Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження" від 05.08.2016  № 2432/5.

Автоматизованою системою виконавчого провадження забезпечується:

1) об’єктивний та неупереджений розподіл виконавчих документів між державними виконавцями;

2) надання сторонам виконавчого провадження інформації про виконавче провадження;

3) виготовлення документів виконавчого провадження;

4) централізоване зберігання документів виконавчого провадження;

5) централізоване зберігання інформації про рахунки органів державної виконавчої служби та приватних виконавців, відкриті для цілей виконавчого провадження;

6) підготовка статистичних даних;

7) реєстрація вхідної і вихідної кореспонденції та етапів її проходження;

8) передача документів виконавчого провадження до електронного архіву;

9) формування Єдиного реєстру боржників.

Право доступу до виконавчого провадження шляхом пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування всіх документів та відомостей виконавчого провадження мають сторони виконавчого провадження, у якому вони беруть участь.

Указаний доступ до інформації АСВП здійснюється безоплатно та цілодобово з використанням звичайних програмних засобів перегляду інформації у мережі інтернет через веб-сайт, який ведеться Адміністратором Єдиного реєстру.

З метою забезпечення доступу до інформації АСВП сторонам виконавчого провадження у постанові про відкриття виконавчого провадження роз`яснюється таке право, указуються адреса відповідного веб-сайту в мережі інтернет, а також ідентифікатор для доступу до інформації про виконавче провадження та порядок його використання.

Інформація з Єдиного реєстру про наявність виконавчих проваджень (у тому числі завершених) відносно боржників - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців надається у вигляді скорочених витягів у паперовій або електронній формі на запити будь-яких фізичних та юридичних осіб. Повні витяги з Єдиного реєстру надаються на запити сторін виконавчого провадження.

За надання витягу з АСВП  справляється плата у відповідності до тарифів, які визначаються Міністерством юстиції України (Наказ Міністерства юстиції України "Про встановлення розміру плати за користування автоматизованою системою виконавчого провадження" від 24.03.2017  № 954/5).

Доступ сторін до інформації про виконавче провадження здійснюється за новим посиланням:

http://asvpweb.nais.gov.ua

Для доступу до інформації треба ввести ідентифікатор, вказаний у постанові про відкриття виконавчого провадження.

 Копії постанови про відкриття виконавчого провадження та інші документи надсилаються стягувачу та боржникові державним чи приватним виконавцем  кореспонденцією не пізніше наступного робочого дня (згідно зі статтею 31, пунктом 1 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)").Сторони можуть вільно і цілодобово шукати та переглядати усі відомості та документи свого виконавчого провадження. Це означає, що будь-яка фізична чи юридична особа, що є стороною виконавчого провадження може відстежити, які конкретно дії на даний момент були зроблені державним  чи приватним виконавцем у виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб) . Інформація для сторін є у вільному доступі за вищевказаною адресою.

Також на сайті Міністерства юстиції України працює Єдиний реєстр боржників. У ньому можна знайти відомості про боржника за прізвищем, ім'ям, по батькові та реєстраційним номером облікової картки платника податків.

Єдиний реєстр боржників відтепер доступний за посиланням:

 https://erb.minjust.gov.ua/ 

Реєстр боржників утворено відповідно до Закону України "Про виконавче провадження" від 2 червня 2016 року (набрав чинності 5 жовтня 2016 року) та Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження (далі АСВП) від 5 серпня 2016 року (набрав чинності 5 січня 2017 року).

Єдиний реєстр боржників — систематизована база даних про боржників, що є складовою автоматизованої системи виконавчого провадження України та ведеться з метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов'язання боржників та запобігання відчуженню боржниками майна.

Відомості про боржника вносяться до Єдиного реєстру боржників одночасно з винесенням постанови про відкриття виконавчого провадження. Не вносяться до реєстру відомості щодо боржників, якими є державні органи, органи місцевого самоврядування, боржники, які не мають заборгованості за виконавчим документом про стягнення періодичних платежів більше трьох місяців, та боржники за рішеннями немайнового характеру.

Єдиний реєстр боржників містить такі відомості:

- прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження боржника — фізичної особи або найменування, ідентифікаційний код юридичної особи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань боржника — юридичної особи;

- найменування органу або прізвище, ім'я, по батькові та посада посадової особи, яка видала виконавчий документ;

- найменування органу державної виконавчої служби або прізвище, ім'я, по батькові приватного виконавця, номер засобу зв'язку та адреса електронної пошти виконавця;

- номер виконавчого провадження;

- категорія стягнення (аліменти, штраф тощо).

Відомості про боржника виключаються з Єдиного реєстру боржників одночасно з винесенням постанови про закінчення виконавчого провадження, повернення виконавчого документа стягувачу, повернення виконавчого документа до суду, чи в день встановлення виконавцем факту відсутності заборгованості за виконавчими документами про стягнення періодичних платежів.

Пошук інформації через веб-сайт Єдиного реєстру здійснюється за такими реквізитами:

- прізвище, ім'я, по батькові (за його наявності), число, місяць, рік народження боржника —фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

- найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань боржника — юридичної особи.