Prepius

Компанія Препіус спеціалізується у наданні послуг зі стягнення проблемної заборгованості, в тому числі на стадії судового супроводження та в процесі примусового виконання рішень, як завершальної стадії судового провадження.

Завдяки системному підходу до формування бізнес-процесів ми надаємо послуги в кожному регіоні України. Крім цього, завдяки нашим ІТ розробкам та розгалуженій співпраці з багатьма приватними виконавцями ми здатні обробляти велику кількість виконавчих документів.

Основним принципом нашої діяльності є захист прав кредитора.

В рамках виконавчого провадження нами надються в тому числі наступні послуги:

✔ встановлення фінансово-майнового стану боржника

✔ розробка комплексної стратегії ведення справи

✔ судове представництво 

✔ Звернення стягнення на майно та кошти боржника (арешт), а саме: грошові кошти, рухоме та нерухоме майно, цінні папери,           корпоративні права, права інтелектуальної власності

✔ Розшук майна, а саме: транспортних засобів та іншого рухомого майна

✔ Розшук боржника

✔ Примусове входження до приміщень

✔ Обмеження у праві виїзду за кордон

✔ Притягнення до відповідальності. Як адміністративної так й кримінальної.


Загальна практика
Загальна практика

Компанія Препіус розробила ефективну, прозору та максимально автоматизовану систему обробки та фактичного виконання виконавчих документів, таких як рішення суду та виконавчі написи нотаріуса та інше. Ми співпрацюємо с приватними виконавцями в усіх виконавчих округах України, в багатьох з яких в нас є ексклюзивні договори про співпрацю з приватними виконавцями.

Великі та корпоративні борги
Великі та корпоративні борги

Даний продукт стосується великих та/або корпоративних кейсів.

В рамках подібних справ всі етапи виконання погоджуються з клієнтом(стягувачом) в індивідуальному порядку (якщо не домовлено інше). Завдяки тому що Препіус має повну інфраструктуру для роботи в багатьох сферах права, арбітражу та судового представництва, ми здатні комплексно вирішувати подібні складні питання на всіх етапах.

Портфелі беззалогових боргів
Портфелі беззалогових боргів

Основним здобувачем даного продукт є банки та фінансові установи, які володіють портфелем боргових зобов’язань перед ними без залогу. Середня вартість кожної окремої справи в подібних портфелях, зазвичай, не перевищую 100 тисяч гривен, а в середньому складає 20-30 тисяч гривень загалом до стягнення.


Цей продукт стосується великих та/або корпоративних кейсів.

В рамках подібних справ всі етапи виконання погоджуються з клієнтом(стягувачом) в індивідуальному порядку (якщо не домовлено інше). Завдяки тому що Препіус має повну інфраструктуру для роботи в багатьох сферах права, арбітражу та судового представництва, ми здатні комплексно вирішувати подібні складні питання на всіх етапах.

В рамках подібних справ в тому числі надаються наступні дії:

✔ представництво в судах та державних органах. Забезпечення всіх необхідних юридичних дій для просунення справи к етапу фактичного виконання.

✔ Звернення стягнення на майно та кошти боржника (арешт), а саме: грошові кошти, рухоме та нерухоме майно, цінні папери, корпоративні права, права інтелектуальної власності

✔ Розшук майна, а саме: транспортних засобів та іншого рухомого майна

✔ Розшук боржника

✔ Примусове входження до приміщень

✔ Обмеження у праві виїзду за кордон

✔ Притягнення до відповідальності. Як адміністративної так й кримінальної.

Загальна практика
Загальна практика

Компанія Препіус розробила ефективну, прозору та максимально автоматизовану систему обробки та фактичного виконання виконавчих документів, таких як рішення суду та виконавчі написи нотаріуса та інше. Ми співпрацюємо с приватними виконавцями в усіх виконавчих округах України, в багатьох з яких в нас є ексклюзивні договори про співпрацю з приватними виконавцями.

Великі та корпоративні борги
Великі та корпоративні борги

Даний продукт стосується великих та/або корпоративних кейсів.

В рамках подібних справ всі етапи виконання погоджуються з клієнтом(стягувачом) в індивідуальному порядку (якщо не домовлено інше). Завдяки тому що Препіус має повну інфраструктуру для роботи в багатьох сферах права, арбітражу та судового представництва, ми здатні комплексно вирішувати подібні складні питання на всіх етапах.

Портфелі беззалогових боргів
Портфелі беззалогових боргів

Основним здобувачем даного продукт є банки та фінансові установи, які володіють портфелем боргових зобов’язань перед ними без залогу. Середня вартість кожної окремої справи в подібних портфелях, зазвичай, не перевищую 100 тисяч гривен, а в середньому складає 20-30 тисяч гривень загалом до стягнення.


Основним здобувачем даного продукт є банки та фінансові установи, які володіють портфелем боргових зобов’язань перед ними без залогу. Середня вартість кожної окремої справи в подібних портфелях не перевищую 100 тисяч гривен, а в середньому складає 20-30 тисяч гривень загалом до стягнення.

Звичайний процес надання послуг за цим продуктом, складає наступні стадії:

✔ Прийняття портфелі без залогових справ до роботи. «виконавець» - юридична компанія Препіус

✔ Аналіз отриманого портфелю. Та розподіл його по приватним виконавцям, які співпрацюють з Препіус. Розподіл відбувається за критеріями територіальності та інших внутрішніх критерії компанії. Зазвичай, цей процес відбувається без погодження з клієнтом.

✔ Подання обранних виконавчих документів до кожного з приватних виконавців

✔ Контроль за виконанням

✔ Завершення при повному виконанні або досягнення «мирової угоди» між стягувачем та боржником

Загальна практика
Загальна практика

Компанія Препіус розробила ефективну, прозору та максимально автоматизовану систему обробки та фактичного виконання виконавчих документів, таких як рішення суду та виконавчі написи нотаріуса та інше. Ми співпрацюємо с приватними виконавцями в усіх виконавчих округах України, в багатьох з яких в нас є ексклюзивні договори про співпрацю з приватними виконавцями.

Великі та корпоративні борги
Великі та корпоративні борги

Даний продукт стосується великих та/або корпоративних кейсів.

В рамках подібних справ всі етапи виконання погоджуються з клієнтом(стягувачом) в індивідуальному порядку (якщо не домовлено інше). Завдяки тому що Препіус має повну інфраструктуру для роботи в багатьох сферах права, арбітражу та судового представництва, ми здатні комплексно вирішувати подібні складні питання на всіх етапах.

Портфелі беззалогових боргів
Портфелі беззалогових боргів

Основним здобувачем даного продукт є банки та фінансові установи, які володіють портфелем боргових зобов’язань перед ними без залогу. Середня вартість кожної окремої справи в подібних портфелях, зазвичай, не перевищую 100 тисяч гривен, а в середньому складає 20-30 тисяч гривень загалом до стягнення.