Prepius

Аналізуючи результати роботи судової гілки влади в 2016 року, ми з колегами звернули увагу на результати діяльності Виконавчої служби України. На превеликий жаль, великі та, на наш погляд, стратегічно правильні реформи, поки що закономірно не дають бажаного результату. Звісно, це пов’язано з тим що процес імплементації законодавчої бази та інших дій досі триває. І навіть на сьогоднішній день цей великий для України проект ще не перейшов навіть першу становлюючу стадію. Однак завдяки курсу на прозорість та підвищення ефективності всієї судової системи ми маємо змогу практично в цифрах розглянути до яких саме показників ми дійшли за 23 роки незалежності. 

В рамках проведенной в Украине судебной реформы с 05.01.2017 вступили в силу новые редакции Закона Украины "Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов" от 02.06.2016 № 1403-VIII (далее – Закон № 1403-VIII) и Закона Украины "Об исполнительном производстве" от 02.06.2016 № 1404-VIII (далее – Закон № 1404-VIII), которые дают возможность в ближайшее время внедрить в стране институт частных исполнителей. О преимуществах реформы и недостатках ее нормативного обеспечения, путях решения проблем и положительном взгляде в будущее редакции ЮРИСТ&ЗАКОН рассказал Сергей Крайчинский, управляющий партнер ЮК "Тода групп".

Під час першого дня семінару-практикуму буде розглянуто наступні питання: статус та завдання приватного виконавця; принципи діяльності приватних виконавців; засади виконавчого провадження; ознайомлення з форматом тестових завдань для складання кваліфікаційного іспиту приватного виконавця; запобігання корупції та конфлікту інтересів у діяльності приватного виконавця; економіка діяльності приватного виконавця; психологічний аспект взаємодії приватного виконавця та боржника; виявлення майна боржника із застосуванням реєстрів та інших джерел отримання інформації; майно, на яке може бути звернено стягнення; перевірка майнового стану боржника; загальна методика накладення арешту на майно боржника(опис); забезпечення вилучення та збереження арештованого майна; практичні проблеми та рекомендації щодо звернення стягнення на окремі види майна; реалізація майна боржника на електронному аукціоні; розподіл стягнутих сум та повернення боржнику нереалізованого майна.

Компанія Тода групп прийме участь в III Legal Banking forum.


Керуючий партнер компанії Крайчинський Сергій Станиславочи виступить на форумі з доповіддю на тему «Приватні виконавці – новий суб’єкт правовідносин».

 З наближенням часу, коли перші приватні виконавці почнуть свою діяльність, все більше фахівців та звичайних громадян звертають свою увагу на це питання. Наведемо стислий аналіз, того як будуть діяти ці нові для України суб’єкти права та як це відбувається в інших країнах світу.