Prepius

Зняття арешту з реалізованого майна

Попри те, що в Україні не перший рік кожного дня примусово реалізується значна кількість об’єктів майна, відповідне законодавство досі містить норми, що можуть бути неоднозначно зрозумілі.

Зокрема норми щодо зняття арешту з реалізованого на електронних торгах майна боржника можуть застосовуватись по-різному в залежності від наявності певних корупційних факторів.

Якщо Міністерство юстиції України зацікавлене у ліквідації такого корупційного чинника, то, відповідно, необхідно вжити заходів щодо вдосконалення чинних норм і недопущення різного їх розуміння.

У зв’язку з з надходженням звернення та з метою підтвердження правової позиції, Агенція з питань виконання рішень звернулась до Міністерства юстиції з проханням надати роз’яснення наступних норм чинного законодавства.

Згідно з пунктом 3 частини четвертої статті 59 Закону України «Про виконавче провадження» (далі – Закон), отримання виконавцем документів, що підтверджують про повний розрахунок за придбане майно на електронних торгах є підставою для зняття виконавцем арешту з усього майна (коштів) боржника або його частини.

Пунктом 29 Розділу VIII «Порядок звернення стягнення на майно боржника» Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 02.04.2012 № 512/5 (зі змінами) (далі – Інструкція) встановлено, що після реалізації арештованого майна всі арешти та заборони з такого майна знімаються не пізніше наступного робочого дня після отримання виконавцем документів, що підтверджують повний розрахунок за придбане майно на електронних торгах.

Водночас пункт 7 Розділу X «Порядок розрахунків за придбане на електронних торгах майно та перехід права власності» Порядку реалізації арештованого майна затвердженого наказом Міністерства юстиції України 29.09.2016 № 2831/5 (далі – Порядок) встановлено що виконавець виносить постанову про зняття арешту з реалізованого майна, накладеного приватним виконавцем не пізніше наступного робочого дня з дня видачі/надсилання акту про проведені електронні торги переможцю.

Таким чином, Інструкція передбачає необхідність зняття всіх арештів і заборон, а Порядок – тільки тих, що накладені виконавцем. Водночас, Порядок не досить чітко вказує на те, що виконавець знімає тільки ті заборони, що були накладені ним.

Враховуючи викладене, Агенція з питань виконання рішень просила роз’яснити які саме арешти і заборони вправі знімати виконавець у разі отримання ним документів, що підтверджують про повний розрахунок за придбане майно на електронних торгах.

Відповідь Міністерства юстиції України для прийняття до відому державними та приватними виконавцями за посиланням: ВІДПОВІДЬ (вих. № 10756/5307-33-18/11.4.3 від 21.03.2018).

http://www.ae.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/hppscan32.pdf