Prepius

Створено Асоціацію приватних виконавців України

Вчора, 14 листопада 2017, за адресою: м. Київ, пров. Рильський, 10,  відбувся  І всеукраїнський з’їзд приватних виконавців України. Делегати з'їзду приватних виконавців проголосували за порядок проведення з'їзду приватних виконавців України в редакції, запропонованій приватними виконавцями р.Дніпро (альтернативний був підготовлений Центром комерційного права). При цьому виключена колізійна норма (пункт 6.4) про те, що учасник з'їзду не може входити до складу робочих органів Асоціації приватних виконавців України.

Сформована лічильна комісія в складі трьох осіб. При цьому 28 осіб подали заяви як кандидати в керівні органи Асоціації.

Далі був поставлений на голосування питання створення Асоціації приватних виконавців України. Підтримавши рішення, учасники з'їзду поапплодіровалі і перейшли до затвердження статуту Асоціації.

Було запропоновано три проекти статуту. Зокрема, дискусія виникла на тему необхідності посади дисциплінарного уповноваженого, зазначив делегат Олександр Сивокоз. У запропонованій ним редакції такої посади немає. Це одне з небагатьох відмінностей статуту.

У підсумку на голосування було винесено два проекти: від Центру комерційного права і від групи приватних виконавців міста Дніпра. Був прийнятий за основу другий варіант. Потім делегати проголосували за поправки до документу.

Зокрема, були правки до англійського написання Асоціації, завданням цієї структури, нумерації пунктів. Також було запропоновано виключити пункти, які дублюють положення Закону (наприклад, про несумісність діяльності виконавців з іншими видами діяльності). Було вирішено, що статут повинен регулювати права членів Асоціації, а не статус виконавця (він визначений законом). Також обговорювалося пункт про порядок повідомлення про майбутній з'їзд: по е-мейлу або по цінним листом поштою на адресу офісу. У підсумку вирішено, що повідомляти виконавців будуть повідомляти тільки по е-мейлу на офіційну пошту, зазначену в реєстрі. Було заборонено членам Ревізійної комісії брати участь в діяльності з'їздів приватних виконавців регіонів (проблемою є те, що закон забороняє членам Ревкомісії брати участь в інших органах Асоціації). Було вирішено, що главу Комітету з етики обирають члени цього комітету, а не з'їзд.

Дискусії викликало питання, чи варто відносити дорадчі органи (Комітет з етики) до органів управління. Делегати проголосували ствердно.

Одним з пунктів порядку денного з'їзду приватних виконавців України було обрання голови ради приватних виконавців. На цю посаду претендувало чотири кандидати: Сергій Ніколаєв, Андрій Авторгов, Геннадій Родін і Олександр Сивокоз.

За підсумками голосування два кандидата - Сергій Ніколаєв та Олександр Сивокоз - набрали по 22 голоси. У зв'язку з цим делегати були вимушені провести повторне голосування по двох кандидатах з чотирьох.

За підсумками повторного голосування Олександр Сивокоз отримав 8, а Сергій Ніколаєв - 16 голосів. Таким чином, головою Ради приватних виконавців України став Сергій Ніколаєв.

Сергій Ніколаєв працював в системі державної виконавчої служби з 2002 року, а нині здійснює діяльність приватного виконавця в Київській області.

Заступниками голови Ради стали Олександр Сивокоз (Дніпро) і Геннадій Родін (Харків).

Ревізійну комісію Асоціації приватних виконавців України за підсумками таємного рейтингового очолив Євген Дяченко (Київ). У свою чергу членами Ревізійної комісії стали Володимир Попляк і Віталій Пиріжок.

Делегатами з'їзду обрано наступні члени Кваліфікаційної комісії приватних виконавців:

- Олексій Клименко;

- Андрій Яцишин;

- Олексій Шаган;

- Вадим Татарченко.

Також були обрані члени Дисциплінарної комісії приватних виконавців:

- Юрій Лисенко;

- Ігор Щербаков;

- Михайло Трофименко;

- Роман Варава.