Prepius

Реформа системи виконання судових рішень: перезавантаження

На сьогодні перед органами Державної виконавчої служби першочерговим завданням стоїть інституційне переосмислення своєї місії у забезпеченні в Україні верховенства права, зокрема шляхом обов’язковості виконання остаточних судових рішень і рішень інших органів.

Застаріла філософія процедури виконання судових рішень має поступитись впровадженню європейських підходів у роботі виконавців, що ґрунтуються на засадах якості та оперативності виконавчих дій, соціальної спрямованості служби та виконавців, відкритості, професійної етики та культури. Саме цього чекає суспільство та європейська спільнота. Саме це є необхідним фундаментом для економічного зміцнення України та покращення бізнес-клімату.

Основна ідея нинішніх змін полягає не у необхідності косметичного ремонту системи, а у впровадженні нових концептуальних підходів у сфері захисту прав та інтересів як стягувачів, так і боржників, а також належному забезпеченні державою виконання рішень. Є великі сподівання, що наша держава на цьому історичному проміжку вже готова до подолання багаторічної ілюзорності права на суд у розумінні статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, оскільки виконання судових рішень є невід’ємною складовою судового розгляду. Аби перевести наші ідеї в реальну площину, Міністерством юстиції України було розроблено та схвалено паспорт реформи системи виконання судових рішень, розрахований на три наступні бюджетні періоди, який передбачає розроблення та впровадження конкретних змін на кожному етапі трансформації системи, до якої належать також і приватні виконавці. Паспорт реформ містить кілька важливих, навіть фундаментальних, пріоритетів. Перший з них – це добровільне виконання рішень. Метою реформи є донесення до свідомості боржників невідворотності відповідальності за порушення. А відтак – і розуміння того, що, не виконавши рішення добровільно, в майбутньому вони можуть заплатити набагато більше. Ми плануємо створити таку мотиваційну систему, за якої врегулювання спорів відбуватиметься без звернення до ДВС. Головні інструменти – це правопросвітницька кампанія, формування позитивного іміджу Державної виконавчої служби та приватних виконавців, врегулювання системи адміністрування діяльності експертів-медіаторів (не виключено що й самих виконавців зі спеціальними знаннями у сфері медіації), а також створення альтернативних механізмів та інститутів, зокрема інституту згоди (модернізованої мирової угоди) на виконання рішень та механізму альтернативних можливостей виконання рішень.

Другий пріоритет – здійснення виконавчих дій вчасно, кваліфіковано та якісно. По суті, це означає професійне та компетентне надання допомоги у досягненні реального відновлення справедливості шляхом виконання рішення. Цієї мети плануємо досягнути за рахунок максимальної автоматизації процесів у виконавчому провадженні, зокрема – через автоматизовану взаємодію реєстрів та офлайн взаємодію (співпраця, комунікація) виконавців з іншими органами державної влади та установами, зокрема банківськими. Мова йде в тому числі про забезпечення доступу працівників ДВС та приватних виконавців до реєстрів нерухомості та транспортних засобів, інших речових прав тощо. Передбачається повністю автоматизувати процес документообігу, аби виконавці могли отримати повне досьє на боржника за максимально короткий термін та економічно необтяжено, а громадяни – швидко та якісно скористатися послугами ДВС та приватних виконавців. Також планується знизити навантаження на держвиконавців, звільнивши їх від невластивих функцій, та мотивувати останніх до підвищення своїх професійних компетенцій через конкуренцію з приватними виконавцями та кар’єрні й фінансові стимули. У цій цілі також вагоме місце займає обов’язкова система навчання та підвищення кваліфікації виконавців.

Третій пріоритет – забезпечення відкритості роботи органів ДВС, їх суспільна орієнтованість. Публічність, відкритість, прозорість, звітність перед суспільством – такі вимоги стоять перед виконавчою службою. Для їх реалізації планується створити мобільні автоматизовані сервіси, впровадити широкий спектр онлайн-послуг, відкрити центри виконання рішень з високим рівнем обслуговування громадян, які будуть просторими та затишними для сторін виконавчого провадження, що відповідає найкращим європейським стандартам роботи. Ми прагнемо почути кожного, хто звертається до служби за допомогою, та надавати відповіді на всі питання, що стосуються виконавчого провадження і роботи конкретних виконавців та їх керівників, навіть дистанційно, без відвідування органів ДВС. Безперечно, такі наміри вимагають розроблення стандартів якості роботи служби та виконавців і запровадження моніторингу її ефективності.

У комплексі всі ці складові безумовно підвищуватимуть рівень довіри до ДВС, державних і приватних виконавців та впливатимуть на підвищення кількості фактично виконаних судових рішень в Україні.

Закладені у паспорт реформи ініціативи Міністерства юстиції підтримано нашими міжнародними партнерами, які розподіляють виділені стратегічні цілі розбудови системи та очікувані результати і готові надавати допомогу у наших прагненнях, тому вже найближчим часом розпочнемо втілювати в життя сформований перелік конкретних заходів і дій!

Світлана Глущенко , заступник Міністра юстиції України

Джерело: lb.ua