Prepius

Приватних виконавців проінформували про проблемні моменти в роботі.

10 жовтня 2017 у Міністерстві юстиції України, відбувся семінар-практикум для приватних виконавців.
Службові документи визначаються номенклатурою справ органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця. До документів, віднесених до компетенції органів державної виконавчої служби, приватного виконавця, належать документи, які створюються або отримуються органами державної виконавчої служби, приватним виконавцем при примусовому виконанні рішень, та інші службові документи. Документи виконавчого провадження, в тому числі скарги, заяви (клопотання) сторін, інших учасників виконавчого провадження, та матеріали за результатами їх розгляду є невід’ємною частиною виконавчого провадження і долучаються до нього.
Про це заявила Вікторія Лучкіна, головний спеціаліст, в.о. начальника відділу нормативно-правового забезпечення виконавчих проваджень Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки Міністерства юстиції під час семінару практикуму для приватних виконавців.
Захід організовано Центром комерційного права, Міністерством юстиції та проектом USAID в Україні.
"Приватний виконавець протягом місяця з дня внесення щодо нього інформації до Єдиного реєстру приватних виконавців України складає номенклатуру справ, до якої включаються назви справ, що формуються та відображають усі ділянки роботи, яка документується в органі державної виконавчої служби приватним виконавцем. Наприкінці року номенклатура справ закривається підсумковим записом про їх кількість", - зазначила експерт.
Пані Лучкіна також наголосила, що, у відповідності з Правилами, ведення діловодства та архіву в органах державної виконавчої служби та приватними виконавцями, при здійсненні діяльності приватного виконавця, забезпечення організації ведення діловодства та архіву й дотримання цих Правил покладається на приватного виконавця. Ведення діловодства та архіву здійснюється приватним виконавцем або його помічником.
Кореспонденція не приймається?
Серед іншого, експерт звернула увагу на те, що приймання кореспонденції, яка надається особисто або кур’єром, здійснюється після надання оригіналу документа, що посвідчує особу (документа, що підтверджує повноваження представника або належність його до організації-відправника). У разі ненадання таких документів або пред'явлення таких, що не оформлені відповідно до вимог чинного законодавства, кореспонденція не приймається.
Приватний виконавець, або його помічник, у день надходження документа перевіряє правильність його адресування, цілісність конверта (пакета) та наявність у ньому документів і додатків до них. У разі виявлення відсутності додатків, зазначених у документі, або окремих аркушів, а також помилок в оформленні документа, що унеможливлює його виконання (відсутність підпису, відбитка печатки, грифа затвердження тощо), документ не реєструється (крім виконавчих документів). Відправникові надсилається письмовий запит або його повідомляють про це телефоном. При цьому на документі робиться відповідна відмітка із зазначенням дати запиту (розмови телефоном), посади та прізвища особи, якій зроблено запит, підпису, ініціалів (ініціалу імені) та прізвища особи, яка здійснила запит.
У разі відсутності деяких вкладень, пошкодження конверта, упакування, що унеможливлює прочитання тексту документа, складається акт у двох примірниках, один з яких надсилається відправникові, інший - зберігається у відповідній справі за номенклатурою справ органу державної виконавчої служби, приватного виконавця.

Реєстрація вхідної кореспонденції здійснюється шляхом внесення відповідальною особою, приватним виконавцем (його помічником) відомостей до автоматизованої системи виконавчого провадження. Дата реєстрації і вхідний номер документа формуються Системою та проставляються у реєстраційному штампі.
Як було відмічено на семінарі, приватний виконавець особисто контролює виконання документів. Строк виконання документа може встановлюватися у нормативно-правовому акті, розпорядчому документі або резолюції. Строки виконання внутрішніх документів обчислюються в календарних днях, починаючи з дати підписання (реєстрації), а вхідних - з дати надходження (реєстрації).
А оподаткування та облік?
У свою чергу експерт із оподаткування Валентина Бородіна ознайомила присутніх із основними питаннями обліку та оподаткування діяльності приватного виконавця. Так, за словами експерта, особи, які мають намір здійснювати незалежну професійну діяльність, зобов'язані стати на облік у контролюючих органах за місцем свого постійного проживання як самозайняті особи та отримати довідку про взяття на облік. Доходи громадян, отримані протягом календарного року від провадження незалежної професійної діяльності, оподатковуються за ставкою, визначеною п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу України.
Оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між доходом і документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної професійної діяльності. У разі неотримання довідки про взяття на облік особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, об'єктом оподаткування є доходи, отримані від такої діяльності без урахування витрат.
"Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають податкову декларацію за результатами звітного року відповідно до цього розділу у строки, передбачені для платників податку на доходи фізичних осіб. Іноземці та особи без громадянства, які стали на облік у контролюючих органах як самозайняті особи, є резидентами і у річній податковій декларації поряд з доходами від провадження незалежної професійної діяльності мають зазначати інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи", - зазначає експерт.
При цьому пані Бородіна відмічає, що під час виплати суб'єктами господарювання - податковими агентами фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність, доходів, безпосередньо пов'язаних з такою діяльністю, податок на доходи у джерела виплати не утримується в разі надання копії довідки про взяття її на податковий облік як фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність. Це правило не застосовується в разі нарахування (виплати) доходу за виконання певної роботи та/або надання послуги згідно з цивільно-правовим договором, відносини за яким встановлено трудовими відносинами, а сторони договору можуть бути прирівняні до працівника чи роботодавця.
Крім того, фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов'язані вести облік доходів і витрат від такої діяльності. Форма такого обліку та порядок його ведення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. Для реєстрації Книги обліку доходів і витрат фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги у разі обрання способу ведення Книги у паперовому вигляді.
Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно згідно з даними, зазначеними у податковій декларації.